Číslo časopisu 10/2015

Nanočástice posouvají účinnost autokosmetiky na vyšší úroveň

Společnost Pikatec a Technická univerzita v Liberci (TUL) oznámily, že společnými silami vyvinuly automobilovou nanokosmetiku druhé generace. Dva zcela nové produkty nesou...

Slovenský Týden vědy a techniky 2015 hostil českou výstavu Nanormální svět

Centrum vědecko-technických informací SR v listopadu hostilo výstavu Nanormální svět. Tato výstava slovenskému publiku představila příspěvek české vědy a výzkumu k poznání...

Grafen – mladý a nedočkavý favorit

Vypadá jako dokonalá plástev, ale současně patří mezi nejpevnější materiály na světě. Grafen, jedna z nejnověji popsaných forem uhlíku, je sice označován za materiál budoucnosti...

Kooperace nanotechnologického výzkumu s praxí

Nanomateriály a nanotechnologie nalézají stále větší uplatnění rovněž v chemické katalýze, fotochemii a (foto)elektrochemii. Slouží jako adsorbenty, membrány, senzory, optické,...

Aplikace nanomateriálů: od nanorobotů po samočisticí tapety

S trochou nadsázky lze říci, že chemici nanomateriály zkoumají a vyučují již přes dvě stě let. Vždyť krásné sklo, tzv. zlatý rubín, jehož barvu mají na svědomí nanočástice zlata,...

Akademie věd ČR: úspěšný program „Nanotechnologie pro společnost“

Partikulární výzkumné aktivity důležité pro rozvoj nanotechnologických výzkumů byly u nás zahájeny již v 80. letech XX. století. Prvním významným milníkem byla instalace...

Bezpečnostní sonar zaslechne útok

Technologie společnosti OpenDNS, která se nedávno stala součástí Cisco, umožnily vyvinout zcela nový způsob detekce kybernetického útoku. Podobně jako třeba Pandora či Shazam...

Jak jsme na tom – výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představují hybný prvek ekonomického růstu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje. Charakterizují rovněž...

Space: The final frontier aneb účastníme se vesmírné mise

Vesmír se otevírá – a právě včas. Život na Zemi začíná být velmi komplikovaný, surovinové a potravinové zdroje nejsou nekonečné a poptávka po energii, zemědělské půdě, vodě a...

J. FUSEK: „Jsme na nejlepší cestě ke stále většímu uplatnění nanotechnologií v praxi“

„České nanotechnologie za několik málo let absolvovaly složitou, ale úspěšnou cestu od počátečních vědeckých pokusů k prvním reálným aplikacím v praxi. Jak hodnotíte jejich...

Načíst další články