V Kardiocentru VFN v Praze provedli třístou operaci pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi