Novinky

V Hradci Krákové začali s kochleárními implantacemi