Strážci koní Převalského v národním parku v Gobi využívají nemocnici sponzorovanou ČR