Profesor Aleksi Šedo povede 1. lékařskou fakultu UK další čtyři roky