Počet oborů specializačního vzdělávání lékařů se možná sníží