Plzeňské biomedicínské centrum už si na sebe z poloviny vydělává