Nemocnice rekonstruovala pavilon gynekologie a urologie