Hematologická centra se potýkají s nedostatkem peněz