Českolipské nemocnici se podařilo získat 15 nových lékařů