INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Enigma

Vědec, vynálezce, inovátor Alan Turing (1912–1954)