INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Robotickou automatizaci využívá většina center sdílených podnikových služeb