INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Praha blíže vesmíru – první kosmický inkubátor otevřen v paláci Adria