INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Na Fakultě informačních technologií ČVUT vznikla katedra informační bezpečnosti