INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 18268

IT podpora a řízení servisních pracovníků v terénu