EKONOMIKA / BYZNYS

Úřad průmyslového vlastnictví varuje: Na registraci průmyslových práv se přiživují vychytralci