EKONOMIKA / BYZNYS

Ing. VLASTIMIL STANĚK

Reálná práce se zákazníkem je práce v terénu