J. Světlík: „Věda, výzkum a inovace jsou z našeho pohledu rozhodující“