Virtuální pracovní síla se prosazuje už dnes. Máme se jí obávat?