Denní zpravodajství

Více než 2/3 tepla pro byty pochází z účinných soustav zásobování tepelnou energií