Denní zpravodajství

Cesta k patentu však nebyla jednoduchá a pomohla jí především vzájemná spolupráce mezi oběma subjekty.

Tým vědců z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se podílel na vzniku nového patentu