Denní zpravodajství

Posláním SÚRAO je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady

Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů