Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů

Posláním SÚRAO je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady