RVVI jednala v Olomouci o výdajích na vědu a výzkum do roku 2022