Rok 2020 přinese eskalace rizik spojených s cloudy a dodavatelskými řetězci