Přes 2,1 mld. Kč na ochranu proti povodním a na lepší využití odpadů