Po digitalizaci výroby zavedl Ray Service Průmysl 4.0 také do skladů