Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu uzavřela s Úřadem vlády a MPO memorandum o spolupráci