Koncepční návrh malého modulárního reaktoru byl představen veřejnosti