Denní zpravodajství

K reaktoru bez přilby a dozimetru