Jak by se ti změnil život, kdyby zmizel internet? Trend Micro v soutěži upozorňuje mladé Čechy na výzvy současnosti