Čeští exportéři potřebují cestování, financování, licence i uvážlivost