Ceny Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy uděleny