Aplikační hodnota technologie laserového značení v potravinářském průmyslu