„Zdraví je základní společenskou a ekonomickou hodnotou.“