Výsledky průzkumu ČNOPK: Průmysl 4.0 v České republice – aktuální stav, příležitosti a výzvy