Veletrh Fakuma hlásí: 24. ročník předčil veškerá očekávání