Spolupráce výzkumné sféry se soukromými podniky přináší své ovoce