R. Bízková: „Jsme málo schopni se domluvit na cíli a společně jít za ním“