Miloslav Zaur: „Zdaleka jsme nevyčerpali všechny možnosti k vyššímu využití zemního plynu.“