Mezinárodní energetická agentura při OECD: globální energetika do roku 2040 na vzestupu