Koncept inteligentních měst slibuje úspory a udržitelný rozvoj