K. Bureš: „Snažíme se naslouchat exportérům a plnit jejich cíle“