J. Drahoš: „Podařilo se dosáhnout schválení prorůstové varianty rozpočtu AV ČR“