Finanční prostředky z fondů EU se daří získávat také Univerzitě Karlově