Díky projektu ScanPyramids byl objeven skrytý prostor v Cheopsově pyramidě