Dagmar Kuchtová: „Školy neučí studenty tvůrčímu myšlení, samostatnosti, řešení problémů.“