Co zajímá manažery v souvislosti s odborným vzděláním žáků ve firmě?