Byl zahájen Rok průmyslu a technického vzdělávání, co přinese?