Automatické metro se ve světě prosazuje stále více