2015: pokles regulovaných cen elektřiny, zdražení plynu